Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 22.08.2019r., sygnatura sprawy GO.6220.4.2019.4 informujące, iż w prowadzonym postępowaniu znak: GO.6220.4.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BTR1806_BOJANO_3”, planowanego na działce nr 54/1 w miejscowości Dobrzewino, gmina Szemud, zebrany został cały materiał dowodowy, z którym można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, budynek A, pokój numer 12, tel. 58/676-44-50 w godzinach urzędowania tj. pn. 7.30-17.00, wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00. Wobec powyższego tuejszy Urząd Gminy oczekuje wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Gminy Szemud w terminie 7 dni od dnia 22.08.2019r. do 28.08.2019r.. Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publicznie obwieszczone.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.4.2019.4