Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.5.2019.3 z dnia 19.09.2019r. informujące o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Poko-Al SP. z o. o., ul. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowa zakładu produkcji okien z profili aluminiowych o halę magazynowo-biurową wraz z towarzyszącą infrastrukturą – drogi, place, sieci” planowanego na działkach nr 322/2 i 322/3 w Kamieniu, gm. Szemud.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.5.2019.3