Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 05.02.2020 sygnatura GO.6220.7.2019., informujące, iż w prowadzonym postępowaniu znak GO.6220.7.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Eksploatacji i przeróbce piasku ze żwirem ze złoża ,,Głazica VIII” planowanego na dz. nr 105/2 w miejscowości Głazica , zebrany został cały materiał dowodowy, z którym można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Szemud, budynek nr A, pokój nr 12 w terminie od 05.02.2020r. do dniua 18.02.2020r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud