OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZEMUD O OBWODACH GŁOSOWANIA I SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH