Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud o wyłożeniu do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie określenie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Szemud w roku 2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud