Informacje

Raport z przeprowadzonych działań
w projekcie finansowanym przez WFOŚiGW
pn. „Badajmy by lepiej chronić dla przyszłych
pokoleń – jezioro w Bożance”
w ramach konkursu „BADACZE NIEZNANYCH JEZIOR”

RAPORT

s_2012-03-14-15-36-27_1_49925

2011-02-02-12-08-01_1_11488      2011-02-02-12-09-00_1_74015
2011-02-02-12-06-15_1_05267      s_2011-02-02-12-06-56_1_70950

 

Na podstawie koncesji nr 71/2009/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie „Gdańsk-W” dla Oculis Energy Sp. z o.o. przyznanej przez Ministra Środowiska w dniu 10.12.2009 r. Urząd Gminy w Szemudzie informuje, że badania geofizyczne będą odbywać się w dwóch niezależnych w czasie etapach:
pierwszym – badań sejsmicznych
drugim – odwiertów geologicznych

Pierwszy etap przebiegać będzie w formie przejazdów wozów z wbudowaną technologią wzbudzania drgań gruntu. Każdy profil sejsmiczny przebiegający przez granice gminy, zaznaczony na mapie w załączniku na czarno, jest środkiem korytarza sejsmicznego o szerokości 450 m., którym nastąpi przejazd wozów sejsmicznych.

Drugi etap przebiegać będzie po przeanalizowaniu danych zebranych podczas badań sejsmicznych i będzie miał formę odwiertów o głębokości maksymalnej do 4000 m w utworach syluru, ordowiku i kambru.

Inwestor poinformował Urząd Gminy, że z początkiem listopada 2010 planuje rozpoczęcie prac sejsmicznych na obszarze koncesji. Prace te powinny potrwać nie dłużej niż do połowy grudnia 2010. Spółka musi także uzyskać od właścicieli gruntów ujętych w projekcie technicznym, zgody na czasowe (maksymalnie 1 – 2 dni) wejście na ich teren.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane osoby mogą otrzymać bliższe informacje w Urzędzie Gminy w Szemudzie.

 

2010-05-17-13-01-48_18_59141

 

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej