Oferta Ludowego Zespołu Sportowego „Dragon Bojano” ul. J.Wybickiego 38, 84-207 Bojano

W dniu 08.12.2020r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadania publicznego MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 1057) pn. „Udział w Finale Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-13 w Ustce w dniach 18-20.12.2020r.”.

Oferentem jest Ludowego Zespołu Sportowego „Dragon Bojano” ul. J.Wybickiego 38, 84-207 Bojano.

Oferent stara się o tzw. „mały grant”, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. wsparcie realizacji zadania publicznego.

Zgodnie z uprawnieniem ustawowym każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 17.12.2020r. na adres e-mail: kancelaria@szemud.pl lub pisemnie poprzez przesłanie do Urzędu Gminy w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13, 84-217 Szemud.

Oferta Ludowego Zespołu Sportowego „Dragon Bojano”