W dniu 25.11.2019r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadania publicznego MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 688) pn. „Udział w finale Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-20 w Tychach w dniach 20-23.12.2019”.

Oferentem jest Ludowy Zespół Sportowy „Dragon Bojano ul. J. Wybickiego 38, 84-207 Bojano.

Oferent stara się o tzw. mały grant, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z uprawnieniem ustawowym każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 10.12.2019r. na adres e-mail: kancelaria@szemud.pl lub pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13, 84-217 Szemud.

Oferta LZS Dragon Bojano

Iwona Curlej-Paszke