Oferta Parafii Szemud MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 1057) wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizacji zadania publicznego pn.”Wydanie płyty CD pt. „Organy kościoła św. Mikołaja w Szemudzie”.

Oferent stara się o tzw. mały grant, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z uprawnieniem ustawowym każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Uwagi dotyczące ofert można zgłaszać do 16.11.2020 r. na adres e-mail: kancelaria@szemud.pl lub pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13, 84-217 Szemud.