Oferta Stowarzyszenia ULTRA WAY, ul. Józefa Wybickiego 38, 84-207 Bojano.

W dniu 17.10.2019r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadania publicznego MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 688) pn. „Wycieczka biegowa i Nordic Walking z ULTRA WAY” .

Oferentem jest Stowarzyszenie ULTRA WAY, ul. Józefa Wybickiego 38, 84-207 Bojano.

Oferent stara się o tzw. mały grant, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z uprawnieniem ustawowym każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać od 17.10.2019 r. do 24.10.2019 r. na adres e-mail: kancelaria@szemud.pl lub pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13, 84-217 Szemud.

OFERTA

Iwona Curlej-Paszke