Wójt Gminy Szemud ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy Szemud z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020”.

Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie w/s konsultacji

Druk_do_opiniowania