Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu