Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Wójta

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę