Barbara Kowalewska – Kierownik GOPS w Szemudzie

Kowalewska Barbara