Justyna Bieszk – p.o. Kierownika GOPS w Szemudzie

Bieszk Justyna – objęcie funkcji

Bieszk Justyna – za 2018 rok