Justyna Bieszk – p.o. Kierownika GOPS w Szemudzie

Bieszk Justyna – za 2019 rok