Petycja mieszkańców wsi Dobrzewino sprzeciw w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BTR41806_BOJANO_3” planowanego na działce nr 54/1 w miejscowości Dobrzewino, gmina Szemud.

Treść Petycji

 

Odpowiedź na petycję:

Odpowiedź na petycję