Petycja mieszkańców wsi Tuchom, zamieszkujący okolice ulicy Jeziornej

Petycja

Do: Wójt Gminy Szemud
Sz. P. Ryszard Kalkowski
Od: Mieszkańcy wsi Tuchom, zamieszkujący okolice ulicy Jeziornej

Dotyczy planu budowy drogi w miejscowości Tuchom, gmina Żukowo zgodnie z obwieszczeniem Wójta Gminy Szemud sygnatura GO.6220.10.2020 z dnia 16 września 2020 roku dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowa drogi Warzno – Karczemki wraz z sieciami”, Urząd Gminy Szemud informuje, iż przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa dróg gminnych – ul. Jeziornej, Przyleśnej oraz Tuchomskiej. Całkowita długość projektowanego odcinka wynosi ok. 2,8 km. Planowana inwestycja zlokalizowana jest częściowo w gminie Szemud oraz w gminie Żukowo.
Z otrzymanych informacji wynika, że planowana jest budowa drogi asfaltowej o szerokości ok. 5.4 m z nieutwardzonym poboczem o szerokości ok. 0.7m. Dodatkowo planowane jest oświetlenie.
Okolice planowanej trasy są już mocno zamieszkałe z widoczną tendencją do osiedlania się nowych osób, w tym młodych małżeństw z dziećmi, co jest ważnym elementem w kontekście bezpieczeństwa korzystania osób pieszych z dróg publicznych. Ponadto ten teren ze względu jezioro i bliskość lasu ma duże walory krajobrazowe i jest miejscem spacerów dużej ilości.
Budowa drogi powinna zaspokajać bieżące potrzeby ale przede wszystkim powinna uwzględniać tendencje rozwojowe danej okolicy. Brak odpowiednio szerokiego i utwardzonego chodnika stoi w sprzeczności z racjonalnym planowaniem rozwoju. Obecnie standardem jest budowanie także ścieżek rowerowych ale tu nawet tego się nie uwzględnia. Ważniejsze jednak od ścieżki rowerowej jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszym uczestnikom ruchu drogowego. Pobocze albo zarośnie jak na innych drogach lub przy złej pogodzie nie będzie nadawało się do chodzenia i będzie powodować wchodzenie pieszych na jezdnię, co w oczywisty sposób zagrażać będzie ich bezpieczeństwu. Taka krótkowzroczność planistyczna zmuszająca pieszych do wkraczania na jezdnię, gdzie na asfalcie auta będą jeździć szybciej niż po obecnej drodze gruntowej, naraża pieszych na nieracjonalne zwiększenia ryzyka wypadku.
W związku z powyższym, zwracamy się z petycją do Wójta Gminy Szemud o zmodyfikowanie planu budowy przedmiotowej drogi poprzez dodanie odpowiednio utwardzonego chodnika dla pieszych o szerokości pozwalającej na swobodne wyminięcie się 2 wózków dziecięcych bez konieczności wchodzenia na jezdnię. Taka szerokość chodnika, czyli min. 1.2m znacząco zwiększy bezpieczeństwo osób pieszych.