Petycja – stop zagrożeniu zdrowia i życia (elektroskażenie)

Odpowiedź na petycję

——————

Petycja