Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020