Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Szemud