Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Spółka z o. o. w Szemudzie

Adres: 84-217 Szemud, ul. Szkolna 5
Prezes: Bartosz Sadowski

Biuro czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy Szemud:
Pn 7:30 – 17:00
Wt-Czw 7:30 – 15:30
Pt 7:30 – 14:00

Kontakt
Biuro Obsługi Klienta – tel. 58 676 10 86
e-mail: sekretariat@gpkszemud.pl

strona internetowa: www.gpkszemud.pl

TELEFON ALARMOWY

601 – 341 – 464

ZAPRASZAMY !


Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków (PDF)Informacja Rady Nadzorczej
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Spółka z o.o. w Szemudzie.

Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Spółka z o.o. w Szemudzie podaje listę kandydatów spełniających i niespełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko: Członków Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Spółka z o. o. w Szemudzie.

Wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie spełnili następujący kandydaci:
1. Marek Kroplewski
2. Kamil Kanczkowski

Wymogów formalnych nie spełnili następujący kandydaci:
1. Justyna Brandt
2. Dariusz Plata

Rada Nadzorcza Spółki

Szemud, 14.09.2016r.


 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko – członków Zarządu GPK Szemud Sp. z o.o.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko – członków Zarządu GPK Szemud Sp. z o.o.


 

UCHWAŁA NR XIX/230/2016 Rady Gminy Szemud z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie utworzenia Spółki – Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała nr XIX / 230 / 2016 z 20 maja 2016 roku