Wybory prezydenckie – 10 maja 2015 roku

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Głosowanie korespondencyjne – wniosek

Tryb uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania

Sposób i tryb składania wniosku o wydanie dowodu osobistego od 1 marca 2015 roku


Od 1 marca 2015r. zmieniają zasady dot. trybu i sposobu składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Szczegóły zawarto w poniższej informacji.

Opis zabezpieczeń nowego dowodu osobistego

Sposób i tryb składania wniosku o wydanie dowodu osobistego od 01 marca 2015

Załącznik do informacji


W związku z nową ustawą z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych (Dz. U. poz. 1407) wprowadza się wiele ułatwień dla osób wykonujących obowiązek meldunkowy t.j.:
– brak konieczności wcześniejszego wymeldowania się w jednym urzędzie, aby w drugi urzędzie móc się zameldować(wszystkie te czynności wykonywane są w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu),
– brak obowiązku powstania informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz pezedkładania książeczki wojskowej,
– zniesienie sankcji karnych m. in. dla obywateli polskich czy obywateli Unii Europejskiej, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego,
– wydłużenie terminu na zgłoszenie meldunku z 4 dni, na 30 dni,
– umożliwienie dopełnienia formalności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika,
– zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie przekraczjący trzech miesięcy,
– zniesienie obowiązku właścicieli, dozorców i administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy dotyczącego weryfikacji wypełniania meldunku przez mieszkańców lub pracowników,
– zniesienie obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów.
Nowe przepisy obowiązują od dnia 31 grudnia 2012 roku

Kazimierz Potrykus
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich