ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STATUTU GMINY SZEMUD

OPIS GRANIC WRAZ Z MAPKĄ

Gmina Szemud położona jest w północno-wschodniej części województwa pomorskiego. Graniczy z Miastem Gdynia oraz Gminami: Wejherowo, Żukowo, Przodkowo, Kartuzy, Linia i Luzino w następujący sposób:
– od północy z Gminą Wejherowo- granica biegnie przez grunty rolne wsi Przetoczyno,Lasy Państwowe Nadleśnictwa Gdańsk obrębów Kamień i Koleczkowo,
– – od wschodu z Miastem Gdynia- granica biegnie przez grunty rolne wzdłuż wsi Koleczkowo i Bojano,
– – od południowego wschodu z Gminą Żukowo- granica biegnie przez grunty rolne wzdłuż wsi Bojano i Dobrzewino,
– – od południa z Gminą Przodkowo- granica biegnie przez Jezioro Tuchomskie, dalej przez grunty rolne wzdłuż wsi Warzno, Rębiska, Leśno, Kowalewo, Jeleńska Huta, Łebieńska Huta, oraz część wsi, Będargowo,
– – od południowego zachodu z Gminą Kartuzy- granica biegnie przez grunty rolne wzdłuż wsi Będargowo,
– od zachodu z Gminą Linia- granica biegnie przez grunty rolne wzdłuż części wsi Będargowo oraz wsi Zęblewo, Łebno, Częstkowo,
– – od północnego zachodu z Gminą Luzino-granica biegnie przez grunty rolne wzdłuż wsi Częstkowo oraz wsi Przetoczyno.

W środkowej części obszaru gminy położona jest wieś Szemud, będąca siedzibą Urzędu Gminy.