STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY SZEMUD

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Szemud

Uchwała nr XXXVIII / 390 / 2013 Rady Gminy Szemud w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Szemud


PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY SZEMUD NA LATA 2014-2017

Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Szemud na lata 2014-2017


GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

Gminna Ewidencja Zabytków


STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE SZEMUD NA LATA 2014 – 2020

 

STRATEGIA ROZWIĽZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE SZEMUD NA LATA 2014 – 2020