Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę:

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud

Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę