Szanowni Mieszkańcy.

Przekazujemy informację otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie znak: SE.HK-30.4710.275.AJ.2019 z dnia 10.10.2019 r. dotyczącą stwierdzenia przydatności wody do spożycia przez ludzi w badanym zakresie, określonym w ww. piśmie. Próbki wody pobrane zostały w miesiącu sierpniu 2019 r w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. Wykaz badanych wodociągów w załączeniu.

Wyniki badań wody

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska