Stosownie do pisma znak: GD.ZUZ.3.421.222.2019.BS z dnia 8 sierpnia 2019 roku, (data wpływu 12 sierpnia 2019 roku) dotyczącego zawiadomienia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Pana Marty Pospiesznej, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę rowu zasypanego, w odcinku km 0+057 – 0+109 na długości ok. 52m, przebiegającego przez działkę nr 479/17 do granicy z działką nr 479/33 (droga), obr. Koleczkowo, gmina Szemud.

Informacja GD.ZUZ.3.421.222.2019.BS z dnia 8 sierpnia 2019 r.