Zawiadomienie RDOŚ o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa punktu zbierania odpadów w tym złomu oraz sprzedaży węgla przy ul. Oliwskiej 185 Chwaszczyno, na dz. ewid.: 524/4, 524/5,1278/1, 1278/2 i 1278/3 obręb Chwaszczyno, gmina Żukowo oraz dz. ewid.: 131/3, 337/1, 337/4 obręb Dobrzewino, gmina Szemud”.

Zawiadomienie RDOŚ