Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku sygnatura sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4222.2.2019.ES.6  z dnia 8 lipca 2019r., o wystąpieniu do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gdańsku, w sprawie wyrażenia opinii w procedurze ponownej oceny, oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa drogi ekspresowej S6 – Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) – odcinek 1”, prowadzonej w ramach postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.