Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku sygnatura RDOŚ-Gd-WOO.4222.4.2019.AJ.9 z dnia 11 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta Zadanie 2: węzeł Luzino (bez węzła) – węzeł Szemud (z węzłem) prowadzone w ramach postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, informujące, iż wydanie zostało postanowienie RDOŚ-Gd-WOO.4222.4.2019.AJ.8 z dnia 11 października 2019r.

Postanowienie RDOŚ

Zawiadomienie RDOŚ