Zawiadomienie sygnatura sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4222.2.2019.ES.11 z dnia 27 sierpnia 2019r. informujące o ponownym wystąpieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich w sprawie wyrażenia opinii w procedurze ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa drogi ekspresowej S6 – Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) – odcinek 1”.

Zawiadomienie RDOŚ