Zawiadomienie Wójta Gminy Szemud z dnia 4.11.2019r. sygnatura sprawy GO.6220.2.2019.6 informujące strony postępowania o zebranym całym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie instalacji do wytwarzania mas oraz wodnych dyspresji asfaltowych” na działce nr 439/9 w miejscowości Szemud.

Zawiadomienie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.2.2019.6