Zawiadomienie Wójta Gminy Szemud z dnia 4.11.2019r. sygnatura sprawy GO.6220.5.2019.4 informujące strony postępowania o zebranym całym materiale dowodym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowie zakładu produkcji okien z profili aluminiowych o halę magazynowo-biurową wraz z towarzyszącą infrastrukturą – drogi, place, sieci” na działce nr 322/2 i 322/3 w miejscowości Kamień.

Zawiadomienie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.5.2019.4