Zawiadomienie Wójta Gminy Szemud GO.6220.7.2019.3 z dnia 20.09.2019r. o tym, iż na wniosek IBET Sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 9, 84-200 Reda zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn ” Planowana eksploatacja i przeróbka pisaku ze żwirem ze złoża „Głazica VIII” realizowanego na terenie dz. Nr 105/2 w miejscowości Głazica, gm. Szemud”.

Zawiadomienie Wójta Gminy Szemud GO.6220.7.2019.3